محیط کاربری
تبلیغات
آخرین مطالب
آرشیو
اخبار سایت
انتقادات و پیشنهادات

تبلیغات متنی

دکتر آرش امیدی، استاد گروه مدیریت بهداشت دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیرازارزيابی تأثير حمايتی عصاره هيدروالکلی گلبرگ زعفران...

 

ارزيابی تأثير حمايتی عصاره هيدروالکلی گلبرگ زعفران در جلوگيری از پليئوزيس‌هپاتيس و تلانژيکتازی کبدی ناشی از مصرف جنتامايسين سولفات در موش صحرايی

 

چکيده مقاله:

پليئوزيس ‌ هپاتيس، يک عارضه نادر است که با حضور حفره‌های پرخون در فضای پارانشيم کبد مشخص می‌شود. عوامل خطر پليئوزيس‌هپاتيس، بيماری‌هايی مانند: ايدز، سل، سرطان و مصرف داروهايی مانند استروئيدهای آنابوليک و آزاتيوپرين است. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات عصاره الکلی گلبرگ زعفران بر پليئوزيس‌هپاتيس تجربی در موش‌های صحرايی انجام گرفت. در اين مطالعه، 32 موش صحرايی نر نژاد ويستار، به چهار گروه: شاهد سالم، بيمار با جنتامايسين دوز 80mg/kg، عصاره با دوز 40mg/kg همراه با جنتامايسين 80mg/kg و عصاره با دوز 80mg/kg همراه با جنتامايسين با دوز 80mg/kg  تقسيم شدند. پس از اتمام دوره، خونگيری از قلب آنها جهت سنجش مقادير آنزيم‌های کبدی انجام شد. بافت کبد نيز تحت مطالعات هيستوپاتولوژيک قرار گرفت. مقادير آسپارتات آمينوترانسفراز درگروه‌های دريافت‌کننده جنتامايسين و گروه‌های تيمار با عصاره، به طور معنی‌داری ( 05/0>P ) در مقايسه با گروه سالم افزايش پيدا کرد. بين گروه‌های تيمار با عصاره و گروه جنتامايسين، اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. نتايج بافت‌شناسی نيز تأييدکننده حضور سينوزوئيدهای خونی در گروه‌های دريافت‌کننده جنتامايسين بود که اختلافی بين آنها مشاهده نشد. طبق نتايج مطالعه، عصاره هيدروالکلی گلبرگ زعفران، تأثيری بر پليئوزيس‌هپاتيس و تلانژيکتازی ناشی از مصرف جنتامايسين در موش صحرايی ندارد.

 
واژه‌هاي كليديپلیئوزیس‌هپاتیس، گلبرگ زعفران، جنتامایسین، كبد،

 موضوع : مباحث پژوهشی - مقالات پژوهشی
تعداد بازدید : 7857 بار
ارسال شده در يكشنبه 4 فروردين 1392 - 09:56

حکیم مهر - گفتگوی حکیم مهر با دکتر محمد نوری، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز – متخصص بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
گفتگوی خواندنی با دکتر محمد نوری / استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران : شاگرد نوه گراهام بل بودم / تأسف خوردم که عمرم را در دانشگاه تهران تلف کردم!
در منزل حیوان نگه می داشتیم به همین دلیل من به حیوانات و دامپزشکی علاقه داشتم / خیلی تاسف خوردم که عمرم را در دانشگاه تهران تلف کردم. برای اینکه دانشگاه تهران در سطح یک واکسیناتور هم به من چیزی یاد نداده بودند...


موضوع : سایر موارد -
تعداد بازدید : 10591 بار
ارسال شده در يكشنبه 4 فروردين 1392 - 09:04

تاثیر سن شروع تغذیه با یونجه خشک بر زمان از شیرگیری گوساله

در این پژوهش از 30 راس گوساله شیری هلشتاین(15 راس نر، 15 راس ماده) با میانگین وزن 77/0±40/6 کیلوگرم به منظور بررسی تاثیر زمان افزودن یونجه به جیره بر مصرف خوراک، افزایش وزن، بازده غذایی، برخی متابولیت‌های شکمبه، خون و سن از شیرگیری استفاده شد.جیره‌های آزمایشی شامل جیره حاوی کنسانتره شروع کننده، جیره حاوی کنسانتره شروع کننده به علاوه یونجه خشک(از روز اول آزمایش) و جیره حاوی کنسانتره شروع کننده به علاوه یونجه خشک(از روز 21 آزمایش) بودند که دارای سطوح یکسان انرژی و پروتئین بوده و از سن 4 روزگی به صورت آزاد در اختیار گوساله‌ها قرار داده شدند.طی پژوهش، گوساله‌ها حدود 10 درصد وزن بدن خود با شیر تغذیه شده و سه هفته بعد از شیرگیری از طرح خارج شدند. ملاک از شیرگیری زمانی بود که گوساله‌ها مقدار 800 گرم ماده خشک به مدت سه روز متوالی مصرف کنند. داده‌های حاصل از آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی(با سه تیمار و هر تیمار با 10 تکرار) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.موضوع : مباحث پژوهشی - مقالات پژوهشی
تعداد بازدید : 8891 بار
ارسال شده در جمعه 17 شهريور 1391 - 04:25

مصاحبه روزنامه خراسان

تبيين اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در راستاي دستورالعمل اجرايي

 

 

 

 

خراسان جنوبي - مورخ شنبه 1391/01/26 شماره انتشار 18093


نويسنده: فرخ نژاد

 

 

مسئول هسته کارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه بيرجند مي گويد: با توجه به يک سري کمبودها در بخش سرمايه گذاري در بخش پژوهش و تحقيقات و همچنين ضرورت برقراري ارتباط مناسب تر و کامل تر بين دانشگاه ها و مراکز صنعتي اين هسته از حدود يک سال قبل تاسيس شد.

دکتر«آرش اميدي» با اشاره به تدوين دستورالعمل اجرايي هسته کارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه بيرجند مي افزايد: با توجه به دستورالعمل تدوين شده فعاليت هاي اين هسته هم به طور پايه اي شروع شد به نحوي که جلسه هاي متعددي با شرکت هاي مختلف و مراکزي که داراي تجربيات لازم در زمينه کارآفريني بودند، برگزار شد و نتايج جلسه ها هم برگزاري همايش ها، سخنراني ها و ... را در پي داشت.موضوع : مباحث اجرائی -
تعداد بازدید : 9163 بار
ارسال شده در دوشنبه 28 فروردين 1391 - 03:21

سال نو مبارک

درشکفتن جشن نوروز برایتان در همه ی سال سر سبزی جاودان وشادی
اندیشه ای پویا و برخورداری از همه نعمتهای خدادادی آرزومندم . 
سال نو مبارک

دکتر آرش امیدی

 موضوع : سایر موارد -
تعداد بازدید : 9378 بار
ارسال شده در دوشنبه 29 اسفند 1390 - 07:21

مقالات ISI

Omidi, A.; Monjezi, S.; Nabipour, A.; ,"Hypospadias, diverticulum, and agenesis in the penile shaft of a goat kid (Capra hircus)",Comparative Clinical Pathology,20,4,417-419,2011,Springer London

 

Omidi, A.; Nouri, M.; Hajikolaee, MR; Khadjeh, G.; ,The Effect of Gentamicin Sulfate on Plasma Glucose Concentrations Post Suckling of Milk in Holstein Calves,International Journal of Pharmacology,2,,643-646,2006,

 

Omidi, A.; ,Anaphylactic reaction in a cow due to parenteral administration of penicillin-streptomycin,The Canadian Veterinary Journal,50,7,741,2009,Canadian Veterinary Medical Association

 

Omidi, A.; Aslani, M.R.; Movassaghi, A.R.; Mohri, M.; Dadfar, M.; ,Accidental salinomycin intoxication in calves,The Canadian Veterinary Journal,51,10,1143,2010,Canadian Veterinary Medical Association

 

Omidi, A.; Razavizadeh, A.T.; Movassaghi, A.R.; Aslani, M.R.; ,Experimental oleander (Nerium oleander) intoxication in broiler chickens (Gallus gallus),Human & Experimental Toxicology,,,,2011,SAGE Publications

 

Omidi, A.; Mazloomi, S.; Farhangfar, H.; ,"Preservative effect of quanats water to reduce lead acetate toxicity (LC50, 96 h) on Capoeta fusca.",Journal of Fisheries and Aquatic Science,4,1,50-56,2009,Academic Journals

 

Omidi, A.; ,Less Common Complication of Traumatic Reticulitis in Cattle: Abscess on Left Thoracic Wall,Asian Journal of Animal and Veterinary Advances,3,5,381-385,2008,

 

Omidi, A.; Ansari nik, H.; ,Selected biochemical values of yearling African blue neck ostriches (Struthio camelus) in Iran,Comparative Clinical Pathology,,,1-4,2012,Springer London

 

Omidi, A.; Naeemipoor, H.; Hosseini, M.; ,"Plastic Debris in the Digestive Tract of Sheep and Goats: An Increasing Environmental Contamination in Birjand, Iran.",BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY,88,,,2012,Springer New York

 

Mayameei, A.; Mohammadi, G.; Yavari, S.; Afshari, E.; Omidi, A.; ,Evaluation of relationship between Rotavirus and Coronavirus infections with calf diarrhea by capture ELISA,Comparative Clinical Pathology,19,6,553-557,2010,Springer

 

Mazloomi, S.; Esmaeili, A.; Ghasempoori, S.M.; Omidi, A.; ,"Mercury Distribution in Liver, Kidney, Muscle and Feathers of Caspian Sea Common cormorant(Phalacrocorax carbo)",Research Journal of Environmental Sciences,2,6,433-437,2008,

 

Nouri, M.; Hajikolaee, M.R.; Constable, P.D.; Omidi, A.; ,Effect of Erythromycin and Gentamicin on Abomasal Emptying Rate in Suckling Calves,Journal of Veterinary Internal Medicine,22,1,196-201,2008,WILEY

 موضوع : مباحث پژوهشی - مقالات پژوهشی
تعداد بازدید : 12793 بار
ارسال شده در شنبه 27 اسفند 1390 - 10:19

همایش تخصصی کار و کارآفرینی در دانشگاه بیرجند برگزار شد

 آرش امیدی، رئیس کار آفرینی دانشگاه بیرجند در این مراسم گفت: برگزاری این چنین نشست‌هایی یکی از اهداف کار آفرینی دانشگاه است که آیین‌نامه و طرح توسعه را تشکیل داده‌اند و یکی از کارهای هسته کار آفرینی این بود که دانشکده ادبیات هم وارد میدان شد.
 
وی اظهار داشت: ارتقاء شناخت دانشجویان و اساتید، بالا بردن روحیه و ایجاد جذب، پردازش و اطلاعات کار آفرینی در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه عمومی، ایجاد زمینه برای پژوهش، ایجاد شرایط لازم برای فعالیت دانشجویان کار آفرین و تمهید امکانات آموزشی و کارگاه آموزشی، کمک به برگزاری جشنواره کار آفرینی و انتخاب افراد برتراز جمله مواردی است که در دستور کار کارگروه کارآفرینی دانشگاه قرار گرفته است.
 
امیدی تصریح کرد: ایجاد شرایط مناسب برای ترجمه کتاب، مقالات و اینترنت مرتبط با کار آفرینی، حمایت دانشجویان و تلاش در جهت تکمیل بانک اطلاعاتی کار آفرینی از جمله مواردی است تا بتوانند طرح‌های نمونه را جهت کمک به راه‌اندازی فعالیت‌های آموزشی تشکیل دهند.موضوع : مباحث اجرائی -
تعداد بازدید : 9070 بار
ارسال شده در پنجشنبه 11 اسفند 1390 - 03:38

پرندگانی که به ندرت دیده اید

در ادامه مطلب می توانید تصاویر پرندگان نادر را به صورت فایل پی دی اف دانلود نمائید.موضوع : سایر موارد -
تعداد بازدید : 9164 بار
ارسال شده در شنبه 30 مهر 1390 - 11:15

آناتومی بدن پرنده

برای آموزش ساده آناتومی بدن پرنده می توانید در ادامه مطلب فیلم آموزشی را دانلود کنید.

 موضوع : مباحث آموزشی - دانشجویان کارشناسی ارشد
تعداد بازدید : 10593 بار
ارسال شده در چهارشنبه 20 مهر 1390 - 07:50

Terminology -مخصوص درس استخوانشناسی دانشجویان رشته باستان شناسی

تعدادی از لغت هائی که در کلاس درس توضیح داده شد در ادامه مطلب قرار داده شده است.موضوع : مباحث آموزشی - دانشجویان کارشناسی
تعداد بازدید : 8901 بار
ارسال شده در دوشنبه 18 مهر 1390 - 11:18

دسته بندی
نظر سنجی

   در چه رشته ای تحصیل می کنید (کرده اید)؟


       

  1. دامپزشکی
  2. علوم دامی
  3. پزشکی
  4. رشته های دیگر

        

لینکستان
تبلیغات
اوقات شرعی
آمار
افراد آنلاين : 1
امروز : 73
ديروز : 107
اين هفته : 503
اين ماه : 3077
امسال : 17505
کل بازديد : 144982
کل مطالب : 75
تگهای مطالب


تمامی حقوق این سایت متعلق به دکتر آرش امیدی می باشد
این وبسایت توسط سایت ساز مهر نسخه 2 محصولی از شرکت نگاه روشن پارس ایجاد شده است