دفاع از پايان نامه اولين فارغ التحصيل دكتري تخصصي بافت شناسي مقايسه اي دانشكده دامپزشكي دانشگاه فردوسي مشهد
کد مطلب : 92
تاریخ : يكشنبه 5 آبان 1392 - 05:54

اولين فارغ التحصيل دكتري تخصصي بافت شناسي مقايسه اي دانشكده دامپزشكي دانشگاه فردوسي مشهد موفق به دفاع از پايان نامه خود گرديد.

خانم دكتر سارا منجزي اولين فارغ التحصيل دكتري تخصصي بافت شناسي مقايسه اي دانشكده دامپزشكي دانشگاه فردوسي مشهد از پايان نامه خود با عنوان مطالعه بافت شناسي دستگاه ادراري شتر نر يك كوهانه در سطح ميكروسكوپ نوري و الكتروني عبوري (TEM)دفاع نمود.

استاد راهنماي پايان نامه ايشان آقاي دكتر احمد علي محمدپور و استاد مشاورآقاي دكتر مرتضي بهنام رسولي بوده اند


 

عنوان پایان نامه: مطالعه بافت شناسی دستگاه ادراری شتر نر یک کوهانه در سطح میکروسکوپ نوری و الکترونی عبوری(TEM)

استاد راهنما: دکتر احمد علی محمدپور

استاد مشاور: دکتر مرتضی بهنام رسولی

داور: دکترعلیرضا ابراهیم زاده

داور: دکتر ابوالقاسم نبی پور

داور: دکتر احمد رضا راجی

بخشی از نتایج این تحقیق به صورت دو مقاله چاپ شده است که عبارتند از:

S Monjezi, AMohammadpour, M Behnamrasouli. (2012). Histology and histometry of different parts of urinary bladder in Camelus dromedarius, Journal of Camel Practice and Research 19 (2), 213-215.

S Monjezi, AMohammadpour, M Behnamrasouli. (2013). Histometrical study of the different parts of ureter in one-humped camel, Comparative Clinical Pathology 21, 1-7

شتر یک کوهانه یکی از منابع مهم تامین مواد غذایی و شیر در بسیاری از نقاط جهان است.

شتر دارای مزایای آناتومیک، فیزیولوژیک و رفتاری منحصر به فرد برای زنده ماندن در آب و هوای گرم است. تولید ادرار بسیار غلیظ، سازگاری مهمی برای زندگی در آب و هوای گرم است.

در این مطالعه ، دستگاه ادراری از شش شتر نر بالغ در محدوده سنی 7 تا 11 سال برداشته شد. حجم کلیه و قسمت های مختلف آن (کورتکس، مدولا و لگنچه) با استفاده از روش کاوالیه به صورت مجزا برآورد شد. علاوه بر این، دانسیته حجمی و حجم کل لوله ها، گلومرول ها و بافت همبند بینابینی در کورتکس کلیه تخمین زده شد. برای محاسبه تعداد گلومرول ها از روش دایسکتور فیزیکی استفاده شد. اندازه متوسط گلومرول در هر کلیه نیز تخمین زده شد. ساختار بافتی کلیه با میکروسکوپ نوری و الکترونی عبوری (TEM)مورد بررسی قرار گرفت.


منبع : وبسایت شخصی و اطلاع رسانی دکتر آرش امیدی
لینک این مطلب : http://www.arashomidi.comp92