زکسانیکه از من مـتنفرند سپاس
کد مطلب : 60
تاریخ : يكشنبه 29 خرداد 1390 - 03:53

ز کسانیکه از من مـتنفرند سپاس. ، آنها مرا قویتر می کنند
از کسانیکه مرا دوست دارند ممنونم،آنان قلب مرا بزرگتر می کنند.ازکسانیکه مرا ترک می کنند متشکرم،آنان بمن می آموزند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست
از کسانیکه با من مـــــی مانند سپاسگزارم، آنان به من معنای دوست واقعی را نشان می دهند


 
از شما هم که مطلب را می خوانی سپاس، چراکه مرا مشتاق به نوشتن میکنی..


منبع : وبسایت شخصی و اطلاع رسانی دکتر آرش امیدی
لینک این مطلب : http://www.arashomidi.comp60