فرمهاي مهم براي دانشجويان كارشناسي ارشد
کد مطلب : 37
تاریخ : يكشنبه 6 تير 1389 - 06:32

فرمهای مقطع کارشناسی ارشد


-

pdf

تعیین استاد راهنما

rtf

pdf

فرم طرح تحقیق ارشد

rtf

pdf

درخواست هزینه های ارشد

-

pdf

فرم نظریات اصلاحی کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده

rtf

pdf

فرم ارسال گزارش سه ماهه

-

pdf

فرم درخواست تمدید سنوات ارشد

rtf

pdf

فرم اخذ مجوز دفاع از دانشکده

-

pdf

فرم اعلام نظر اولیه داور

rtf

pdf

فرم اخذ مجوز دفاع از دانشگاه

-

pdf

ارزشیابی دفاع ارشد

doc

pdf

صورتجلسه دفاع ارشد

-

pdf

گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی

-

pdf

فرم تائید اصلاحات ارشد

-

pdf

فرم تحویل پایان نامه


منبع : وبسایت شخصی و اطلاع رسانی دکتر آرش امیدی
لینک این مطلب : http://www.arashomidi.comp37