شيار مري
کد مطلب : 33
تاریخ : پنجشنبه 27 خرداد 1389 - 06:37

خصوصيت منحصر به فرد دستگاه گوارش قبل از نشخوار كنندگي وجود يك چين خوردگي بافتي از كارديا تا سوراخ نگاري- هزارلائي است. انقباضات ماهيچه هاي اين چين خوردگي بافتي، لوله اي را به نام شيار مري تشكيل مي دهد. كه شير و ديگر مايعات از درون آن عبور كرده و مستقيما با كمترين يا بدون تراوشي به درون شكمبه-نگاري، وارد شيردان مي شود. ارسكوف نشان داده است كه بسته شدن شيار به طور قطع يك انعكاس شرطي است. بسته شدن آن به تركيب جيره مايع و يا روشي كه مايع خورانده مي شود بستگي ندارد.


كه از طريق سر پستانك يا سطل صورت مي گيرد). در گوساله تحريكات ديداري و ديگر تحريكات ( به عنوان مثال، حضور سرپرست، صداي ظروف) مرتبط با غذا خوردن، سبب بسته شدن شيار مري مي شود. عدم دسترسي آزاد به آب به دليل اينكه غذاي مايع را براي برطرف كردن تشنگي مصرف مي كند، باعث مي شود تا شير يا جايگزين شير به جاي ورود به شيردان ترجيحا وارد پيش معده شود. اينها آزمايشات كوتاه مدت بوده اند و در حيواناتي كه فقط از جيره مايع استفاده مي كنند، احتمال وقوع چنين حوادثي وجود ندارد. اما به هر حال براي جلوگيري از امكان بروز آن، آب بايد در تمامي اوقات در دسترس باشد.

Orskov, E. R. Benizie D and Kay R N B. 1970. The effect of feeding procedure on closure of the oesophageal groove in young sheep. Br. J. Nutr. 24: 785

 


منبع : وبسایت شخصی و اطلاع رسانی دکتر آرش امیدی
لینک این مطلب : http://www.arashomidi.comp33