طرحهای پژوهشی
کد مطلب : 17
تاریخ : سه شنبه 7 ارديبهشت 1389 - 02:25

فهرست طرحهای پژوهشی اختتام یافته و در حال اجرا در ادامه مطلب


1.       بررسی همبستگی جیره دوره خشکی و اختلالات بالینی پس از زایش در گاوهای شیری

2.   ارزیابی اثرات اریترومایسین و جنتامایسین بر میزان تخلیه شیردان گوساله های شیرخوار با استفاده از روش جذب استامینوفن

3.     تعیین سمیت و غلظت کشنده (h 96 ،50 LC) استات سرب در سیاه ماهی

4.     ارزیابی اتیولوژیک سقط جنین گوسفند و بز در استان خراسان جنوبی

5.     ارزیابی پارامترهای متابولیک، وضعیت آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو در گاو شیری نژاد هلشتاین

6.      مسمومیت تجربی با خرزهره در ماکیان" مطالعه بالینی و آسیب شناسی" (در حال اجرا)


منبع : وبسایت شخصی و اطلاع رسانی دکتر آرش امیدی
لینک این مطلب : http://www.arashomidi.comp17